Klaverblad Eksplosion '71 BeachCup 2021 gaat niet door

Tot onze grote teleurstelling hebben wij vandaag moeten besluiten de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2021 niet door te kunnen laten gaan. De strikte voorwaarden ten gevolge van de Covid-19 pandemie, de (extra) organisatorische belasting en kosten die hiermee gepaard gaan én het achterblijvende aantal aanmeldingen hebben geleid tot dit onverhoopte, maar onvermijdelijke besluit.

Het kabinet maakte eind juli reeds bekend een streep te zetten door alle meerdaagse evenementen tot 1 september 2021. Ondanks dat de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2021 zou plaatsvinden op zaterdag 4 en zondag 5 september 2021, bieden de (huidige) voorwaarden nauwelijks tot geen perspectief voor ons (meerdaags) sportevenement. Er worden immers geen garanties geboden om meerdaagse evenementen vanaf 1 september 2021 te kunnen laten plaatsvinden.

Daarnaast is vanmiddag bekend gemaakt onder welke voorwaarden eendaagse evenementen (zonder vaste zitplaats) vanaf 14 augustus 2021 doorgang kunnen en mogen vinden. Eén van de voorwaarden is dat alle deelnemers gevaccineerd dienen te zijn of een negatieve testuitslag (niet ouder dan 24 uur) kunnen tonen, waarbij de organisator van het evenement de verantwoordelijkheid draagt voor de gedegen en betrouwbare controle hierop. Het totaalpakket aan voorwaarden is zodanig uitgebreid en complex, dat het zowel in organisatorische belasting als in kosten een (te) zware wissel trekt op de totale organisatie.

Ondanks dat onze BeachCup tot aan 2019 razendsnel aan populariteit gewonnen heeft, is het aantal aanmeldingen voor de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2021 – eenmalig gehouden in september – sterk achtergebleven. Waar wij tot dusver konden rekenen op 90 tot 100 deelnemende teams, is de huidige teller vooralsnog op een klein dertigtal blijven steken. Doordat deze aanmeldingen ook nog over twaalf categorieën verdeeld zijn, is derhalve in de meeste categorieën van een volwaardige competitie geen sprake: in slechts drie categorieën hebben wij tot dusver vier of meer aanmeldingen mogen ontvangen.

Helaas hebben wij derhalve na goed overleg moeten erkennen dat wij als organisatie van de Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2021 onder de huidige omstandigheden niet in staat zijn om een sportevenement neer te zetten dat zowel aan onze eigen kwalitatieve maatstaven, als aan de strikte maatregelen ten aanzien van de Covid-19 pandemie voldoet. Vanzelfsprekend hebben wij overwogen om – ten aanzien van onze kwalitatieve maatstaven – compromissen te sluiten. Helaas hebben wij hier echter onvoldoende aanknopingspunten in gezien en vanzelfsprekend overwegen wij onder geen beding compromissen te sluiten ten koste van (het risico van) de gezondheid van deelnemers, vrijwilligers, supporters of overige aanwezigen.

Wij betreuren het ten zeerste dat er, na de afgelasting in 2020, ook in 2021 geen Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup zal plaatsvinden. Tegelijkertijd kijken we hoop- en verwachtingsvol vooruit en gaan wij ervoor om in juni 2022 weer een ‘ouderwets goede en gezellige’ BeachCup te organiseren. Wij zien er erg naar uit om iedereen volgend jaar op onze Klaverblad Eksplosion ’71 BeachCup 2022 te mogen begroeten!