Ben je enthousiast over handbal en onze vereniging en wil je graag lid worden, dan kun je je hieronder aanmelden voor het lidmaatschap van onze vereniging.

Heb je voor je aanmelding nog vragen, dan kun je nog altijd contact opnemen met onze secretaris Anita Polmans: info@eksplosion71.nl

Aanmeldingsformulier

Achternaam
Tussenvoegsel(s)
Roepnaam
Voorletter(s)
Geslacht


Geboortedatum
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Land
Mobiel
Telefoon
E-mail
Verenigingswerkzaamheden

Handbalvereniging Eksplosion ’71 kent enkele werkzaamheden die ieder lid uitvoert om de vereniging draaiende te houden. Het betreft werkzaamheden rondom het functioneren van het eigen team: rijden bij uitwedstrijden, toernooien en overige activiteiten en het bezetten van de wedstrijdtafel bij thuiswedstrijden. Daarnaast zijn er twee aanvullende verenigingswerkzaamheden waar ieder lid door de vereniging aangewezen wordt. Dit zijn het fluiten van jeugdwedstrijden (voor leden vanaf C-jeugd) en het ophalen van oud papier (bij jeugdleden tot 18 jaar worden de ouders ingedeeld.

Voor een toelichting op de verenigingswerkzaamheden (met betrekking tot het fluiten van jeugdwedstrijden en het ophalen van oud papier)( verwijzen wij graag door naar de regeling jeugd- en verenigingsscheidsrechters en de regeling verenigings- en vrijwilligerswerkzaamheden. Deze vind je op onze website onder De vereniging > Statuten en Regelingen.

Met je aanmelding als lid van onze vereniging ga je akkoord met het vervullen van de verenigingswerkzaamheden.

Met deze aanmelding verleent ondergetekende machtiging aan handbalvereniging Eksplosion ’71 om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekeningnummer (IBAN) de verschuldigde contributiebedragen af te schrijven. Heb je hierover vragen, kun je contact opnemen met onze penningmeester, penningmeester@eksplosion71.nl

Iban
Rekeninghouder

Het formulier is met succes verzonden!
Er waren wat fouten bij het verzenden van het formulier. Controleer nogmaals alle formuliervelden.

Privacyverklaring handbalvereniging Klaverblad Eksplosion ’71

Privacyverklaring