BeachCup commissie

De BeachCup commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het jaarlijkse Beach Handball toernooi van de vereniging. De BeachCup commissie is contactpunt voor deelnemende teams, officials, partners en sponsors aangaande het toernooi. Tevens is de commissie verantwoordelijk voor de (financiële) evaluatie en verslaglegging na afloop van de organisatie.

Contactpersoon
Tom Bouten: beachcup@eksplosion71.nl

Commissie jeugdzaken

De commissie jeugdzaken is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van de (veelzijdige) activiteitenkalender om nieuwe leden te werven en de huidige leden, vrijwilligers en sponsors een gezellig sportieve vereniging te bieden waar zij zich thuis voelen. De commissie is tevens verantwoordelijk voor de jeugdraad.

Contactpersoon
Esther Schroemgens: jeugdzaken@eksplosion71.nl

Kampcommissie

De kampcommissie is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en uitvoering van het jaarlijkse verenigingskamp van de vereniging.

Contactpersoon
Jolijn Polmans: jeugdzaken@eksplosion71.nl

Social media team

Het Social media team is verantwoordelijk voor het in- en externe PR & (media)communicatiebeleid. Hieronder valt het regelmatig positief promoten van de vereniging en het onderhouden van de website en Social media kanalen, Facebook, Instagram (en TikTok). Tevens is het verantwoordelijk voor het promotie- en informatiemateriaal van de vereniging.

Contactpersoon
Anita Polmans: info@eksplosion71.nl

Technische commissie

De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid. Hierbij valt te denken aan het opstellen van de team- en kaderindelingen en trainingstijden en het beheer van (trainings)materiaal. De commissie is tevens verantwoordelijk voor de indeling, opleiding en begeleiding van scheidsrechters en de uitvoering van en controle op het spelregelbewijs. Ook coördineert en stuurt de technische commissie de uitvoering van het technisch opleidingsplan in de brede zin en ondersteunt waar nodig de jeugdcommissie bij (handbal)activiteiten in het kader van werving en behoud.

Contactpersoon
Maurice Linders: tc@eksplosion71.nl

Vertrouwenscontactpersoon

Bij handbalvereniging Eksplosion ’71 hebben wij een tweetal vertrouwenscontactpersonen. Deze zijn het eerste aanspreekpunt binnen Eksplosion ’71 voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag en hier niet mee naar het bestuur, trainer en/of begeleider willen of durven stappen. De vertrouwenscontactpersoon verzorgt de opvang van het desbetreffende lid en heeft ook een preventieve taak. 

Contactpersonen
Tom Bouten: vcpheren@eksplosion71.nl 
Wieteke Laarakker: vcpdames@eksplosion71.nl 

Ledenadministratie en wedstrijdsecretariaat

De ledenadministrateur en wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de verwerking van de aan-,
en afmeldingen van leden, het inplannen van wedstrijden en het regelen en verwerken van
eventuele verzoeken van interne en externe wedstrijdwijzigingen. Ook is deze het aanspreekpunt
voor coachen en scheidsrechters bij problemen met het invullen en verzenden van het DWF.

Contactpersoon
Imke Reijnders: info@eksplosion71.nl

Oud papier coördinator

De oud papier coördinator stelt het oud papier ophaalschema op, ziet hierop toe en informeert en
herinnert iedere maand ouder en leden over hun verantwoordelijkheid voor de toegewezen
ophaalbeurt.

Contactpersoon
Roy Bremer: oudpapier@eksplosion71.nl

Kader

De trainers en begeleiders van Eksplosion ’71 hebben een belangrijke functie. Ze werken op en rondom het handbalveld met (jonge) mensen die in sportief en persoonlijk opzicht volop in ontwikkeling zijn. Sportief gezien wordt hetzelfde doel nagestreefd: steeds beter worden. Eksplosion ’71 heeft echter een bredere taak voor de trainers en begeleiders weggelegd, ze worden onder andere (mede)verantwoordelijk geacht voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de sporters.

Gemengde H/F-jeugd

Trainster: Stella Ewals 
Trainster: Lizzy Janssen

Gemengde E-jeugd

Trainer: Rob Groenewegen van der Weijden 
Trainster: Jolijn Polmans  

Gemengde D-jeugd

Trainster: Luciënne Schouten 
Assistent trainer: Bram Rijnvos 

Dames B-jeugd (combiteam)

Trainster: Daisy Duijs 
Trainster: Danique Palmen (Hercules ’81)

Dames senioren (combiteam)

 Trainster: Anita Polmans 
Begeleidster: Lian Thijssen 

Scheidsrechters

Scheidsrechters zijn voor de handbalsport onmisbaar, immers zonder scheids geen wedstrijd. Handbalvereniging Eksplosion ’71 is erg blij met de leden die zich tevens willen inzetten als (jeugd)scheidsrechter. Diverse leden en vrijwilligers van Eksplosion ’71 zijn op structurele basis als scheidsrechter op verschillende niveaus actief, van jeugdscheidsrechters tot en met de landelijke Eredivisie.

NHV bondsscheidsrechters

William Weijmans
Rick Wolbertus
Dennis Gloudemans

Verenigingsscheidsrechters

Tom Bouten
Marcel Idink
Remy van Deur

Jeugdscheidsrechters

Guray Kaya 
Jeremy Mols 
Jolijn Polmans