Beach Handball is een snelle, spannende en spectaculaire zomerse handbalvariant die wordt gespeeld op een zandondergrond. Beach Handball is geschikt voor alle leeftijden en alle niveaus. Er wordt gespeeld met een rubberen bal, met voor iedere doelgroep een andere grootte. Vanaf de maand mei tot aan de zomervakantie krijgen alle teams van handbalvereniging Klaverblad Eksplosion ’71 trainingsmogelijkheden en faciliteiten aangeboden op de Beach Handball velden in sportpark Vrijenbroek.

Fair Play

De filosofie van Beach Handball is gebaseerd op de principes van Fair Play. Iedere beslissing dient te worden genomen in overeenstemming met deze principes.
Fair Play betekent:

Respect voor de gezondheid, integriteit en lichaam van alle spelers
Respect voor de spirit en filosofie van het spel
Respect voor de flow van het spel, maar nooit een voordeel laten ontstaan door het overtreden van de regels
Spelers

Beach Handball wordt gespeeld met drie veldspelers en één doelverdediger. Een team kan bestaan uit meisjes/dames, jongens/heren of gemengd. Er mogen maximaal zes wisselspelers aan de zijkant staan.

Doelpunten

Het grote verschil met het reguliere handbal is de puntentelling. Deze maakt het spel nog spectaculairder. Bij een gewoon doelpunt scoort met één punt, maar bij een spectaculair doelpunt (bijvoorbeeld een “vliegertje”, “pirouette” of een doelpunt van de doelverdediger) scoort met twee punten.

Speeltijd

Een Beach Handball wedstrijd duurt 2 x 10 minuten, met 5 minuten rust. Elke set (bij Beach Handball spreekt men niet van een helft, maar van een set) heeft een winnaar nodig. Het team dat twee sets heeft gewonnen, is de winnaar van de wedstrijd. Wanneer elk team één set heeft gewonnen, is de stand gelijk: 1-1. Dan wordt er een Shoot-Out gespeeld. Beide teams spelen met vijf spelers om en om individudeel een “break-out” tegen de doelverdediger. De winnaar van de Shoot-Out wint de wedstrijd, de stand wordt daarmee 2-1.