Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid en niet lid, die zich op een bijzondere wijze voor Eksplosion ’71 verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is de toekenning van een erevoorzitterschap, erelidmaatschap of een benoeming tot lid van verdienste. Niet leden worden onderscheiden met een waarderingsonderscheiding.

Lid van verdienste

Tot lid van verdienste kunnen door het bestuur worden benoemd leden, die zich gedurende jarenlange werkzaamheden voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaak. Bij onze vereniging zijn de volgende leden tot lid van verdienste benoemd:

Leon van Deur
Nico van Deur
Marcel van Lier

Erevoorzitter

De titel erevoorzitter kan door het bestuur worden toegekend aan een voorzitter die als zodanig heel goed heeft gefungeerd en wegens bijzondere verdiensten en uitzonderlijke prestaties veel betekend heeft voor de vereniging en haar leden. Bij onze vereniging zijn de volgende voorzitters benoemd tot erevoorzitter:

Ad van Hintem †
Ben Lücker †
William Weijmans

Erelid

Het bestuur kan de titel erelid toekennen aan een lid die wegens bijzondere verdiensten, jarenlange werkzaamheden en uitzonderlijke prestaties met een grote meerwaarde voor de vereniging een bijzondere status heeft ten opzichte van gewone leden. Bij onze vereniging zijn de volgende clubiconen tot erelid benoemd:

Piet Hovens
John Mulder
Anita Polmans – van Hintem
Hans Weyermann

Waarderingsonderscheiding

Het bestuur kan niet-leden, die zich wegen bijzondere verdiensten, jarenlange werkzaamheden en/of uitzonderlijke prestaties met grote meerwaarde voor de vereniging (bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, onderscheiden met een waarderingsonderscheiding. Bij onze vereniging hebben de volgende niet-leden een waarderingsonderscheiding ontvangen:

Joost Keijsers