Eksplosion ’71 is

Samen de mouwen opstropen, vallen en opstaan en genieten van elk succes. Altijd samen de schouders eronder – de familievereniging van en voor iedereen.

Ons verhaal begint in 1971

Het begin…het jaar 1971. Na een oproep in de Tegelse Courant werd op 26 februari de oprichtingsvergadering belegd en het eerste bestuur gekozen, onder het voorzitterschap van Jan Heijnen.

Tijdens de oprichtingsvergadering werd ook de verenigingsnaam gekozen. Een verenigingsnaam die explosief moest zijn, niet standaard, en er in het toenmalige handbalwereldje uit zou springen. Er werd gekozen voor HV. Eksplosion. In een later stadium werd hier nog ’71 aan toegevoegd.

Wat biedt onze vereniging

Eksplosion ’71 family

Samen één
Van en voor iedereen
Hechte vriendschappen

Laagdrempelig

Iedereen welkom
Gratis proeflessen
Deur staat altijd open

Beach Handball

Fair play
Spectaculair
Groots toernooi

Plezier in de breedte(sport)

Samen sporten
Iedereen doet mee
Vele verenigingsactiviteiten

Ons bestuur

Vacature

Voorzitter

Anita Polmans

Interim voorzitter
Secretariaat

Rob Groenewegen van der weijden

Penningmeester

Jolijn Polmans

Algemeen bestuurslid

Esther Schroemgens

Algemeen bestuurslid

Prominenten

Een heel bijzondere manier om de waardering voor een lid en niet lid, die zich op een bijzondere wijze voor Eksplosion ’71 verdienstelijk heeft gemaakt, tot uitdrukking te brengen is de toekenning van een erevoorzitterschap, erelidmaatschap of een benoeming tot lid van verdienste. Niet leden worden onderscheiden met een waarderingsonderscheiding.

Erevoorzitter

Ad van Hintem †
Ben Lücker †
William Weijmans

Erelid

Piet Hovens †
John Mulder
Jo Niessen †
Anita Polmans – van Hintem
Hans Weyermann

Lid van verdienste

Leon van Deur
Nico van Deur
Marcel van Lier

Waarderingsonderscheiding

Joost Keijsers

Commissies & vrijwilligers

Binnen een sportvereniging spelen vrijwilligers een zeer belangrijke rol. Net als vele andere verenigingen drijft ook Eksplosion’71 op de inzet van deze vrijwilligers. Zonder de inzet van deze mensen zou Eksplosion ’71 het erg moeilijk hebben. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan de vereniging dan de andere. Dat geeft niet, iedere bijdrage, klein of groot, wordt bijzonder op prijs gesteld.  

Bij handbalvereniging Eksplosion ’71 hebben we een aantal commissies. Elke commissie is primair verantwoordelijk voor een specifieke (uitvoerende) taak binnen de vereniging. Een commissie werkt zelfstandig binnen de kaders die door het bestuur zijn aangegeven. 

Statuten en regelingen

In de statuten en regelingen van handbalvereniging Eksplosion ’71 staan de interne regels en afspraken van de vereniging. De regelingen zorgen ervoor dat belangrijke zaken binnen de vereniging op ordelijke en regelmatige wijze gebeuren.

De statuten van handbalvereniging Eksplosion ’71 bevat onder meer het specifieke doel waarvoor onze vereniging is opgericht. Daarnaast bevatten de statuten regelingen over de besluitvorming binnen de vereniging en over de toe- en uittreding van leden.