Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van handbalvereniging Eksplosion '71 is een aanvulling op de statuten van de vereniging. Het huishoudelijk reglement bevat regels en richtlijnen, alsook de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 18 oktober 2022 is het geheel gewijzigde huishoudelijk reglement unaniem door de vereniging aangenomen.

Huishoudelijk reglement handbalvereniging Eksplosion '71